Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning Sint-Christoffel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 113131   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113131

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oude afspanning gelegen aan de kortste zijde van de oude Zandhovense dorpskern in driehoeksvorm.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning Sint-Christoffel

Amelbergastraat 1 (Zandhoven)
Oude afspanning gelegen aan de kortste zijde van de oude Zandhovense dorpskern in driehoeksvorm.