Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Zandhoven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 113141   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113141

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gedenksteen van Antoon De Mol en Edouard Vereycken in geometrische stijl, bestaande uit een Heilig Hartbeeld op sokkel geflankeerd door twee wakende soldaten.Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Zandhoven

Amelbergastraat zonder nummer (Zandhoven)
Gedenksteen van Antoon De Mol en Edouard Vereycken in geometrische stijl, bestaande uit een Heilig Hartbeeld op sokkel geflankeerd door twee wakende soldaten.