Windmolen De nieuwe Papegaai

Beschermd monument van 06-02-1970 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kruisvest
Locatie Kruisvest zonder nummer (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/1597.1
  • 4.01/31005/421.1
  • OW000156

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen De nieuwe Papegaai

Kruisvest zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Op standaard staat: "GHEMACKT/ DOOR/ C.-L./ BULTEEL/ IN HET/ IAER/ MDCCXC". In 1970 overgebracht van Beveren-aan-de- IJzer en heropgebouwd op ongeveer dezelfde plaats als de stenen oliewindmolen (1827-1893).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De houten windmolen bevond zich eerst in Beveren, een deelgemeente van Alveringem, en was daar gekend als Hoge Seinemolen. De molen werd beschermd als monument op 14-04-1944. Op 06-02-1970 is machtiging verleend tot afbraak van de houten windmolen op zijn standplaats te Beveren en tot overbrenging en wederoprichting van deze molen naar de stad Brugge. Daar is de molen vandaag gekend als De nieuwe Papegaai.

Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.