Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tramstation

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113165
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113165

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vroeger tramstation heden café In de Klok, gelegen in midden van het dorpsplein.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tramstation

Dorp 35, 35B (Zandhoven)
Vroeger tramstation heden café In de Klok, gelegen in midden van het dorpsplein.