Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen bij kasteel Hovorst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113179
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113179

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van een kasteeldomein, nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen bij kasteel Hovorst

Herentalsebaan 203 (Zandhoven)
Deze site is een zeldzaam voorbeeld van een watermolen met aanhorigheden, deel uitmakend van een kasteeldomein, nagenoeg volledig herbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.