Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Bergmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 113201   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113201

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De zogenaamde Bergmolen is een stenen windmolen gebouwd omstreeks 1840. De molen bleef in gebruik tot 1935 en werd in 1995 maalvaardig gerestaureerd.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen Bergmolen

Molenheide zonder nummer (Zandhoven)
De zogenaamde Bergmolen is een stenen windmolen gebouwd omstreeks 1840. De molen bleef in gebruik tot 1935 en werd in 1995 maalvaardig gerestaureerd.