Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Erixhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113210
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113210

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, woonstalhuis in oostelijke zijgevel door middel van gevelsteen gedateerd 1755, doch later aangepast.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Erixhoeve

Straateinde 47 (Zandhoven)
Hoeve met losstaande bestanddelen, woonstalhuis in oostelijke zijgevel door middel van gevelsteen gedateerd 1755, doch later aangepast.