Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ruitershoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113241
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113241

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Licht L-vormig voormalig woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw, heden ingericht tot woning; rechthoekige stal uit de 19de eeuw aan de noordzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ruitershoeve

Jagersdreef 3 (Zoersel)
Licht L-vormig voormalig woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw, heden ingericht tot woning; rechthoekige stal uit de 19de eeuw aan de noordzijde.