Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Trapke op

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113242
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113242

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige provisorwoning uit het vierde kwart van de 17de eeuw tot de 18de eeuw palend aan oostgevel van de zogenaamde Ruitershoeve.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Trapke op

Jagersdreef 5 (Zoersel)
Voormalige provisorwoning uit het vierde kwart van de 17de eeuw tot de 18de eeuw palend aan oostgevel van de zogenaamde Ruitershoeve.