Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bij Hallerhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113247
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113247

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, woonstalhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en aan westzijde langsschuur uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve bij Hallerhof

Kasteeldreef 52 (Zoersel)
Hoeve met losstaande bestanddelen, woonstalhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en aan westzijde langsschuur uit het vierde kwart van de 19de eeuw.