Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Molenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113264
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113264

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 18de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw, bestaande uit rechthoekig woonstalhuis, rechthoekige langsschuur aan zuidoostzijde en bakhuis aan oostzijde.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Molenhuis

Westmallebaan 62 (Zoersel)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 18de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw, bestaande uit rechthoekig woonstalhuis, rechthoekige langsschuur aan zuidoostzijde en bakhuis aan oostzijde.