Beschermd monument

Hoeve 't Kasteelhof

Beschermd monument van 20-01-2003 tot heden
ID: 11327   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11327

Besluiten

Hoeve Het Kasteelhof met boerenhuis, schuur en omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 3996

Beschrijving

Hoeve ’t Kasteelhof te Beveren, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Het Kasteelhof, met name het boerenhuis, de schuur en de omwalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een belangrijke historische site waar reeds voor 1500 een kasteel stond. In het vermelde jaar werd door Andre Heve, raadsheer van de koning het kasteel herbouwd. In 1565 wordt het kasteel door de geuzen verwoest. Andre Heve jr herbouwde het kasteel in 1594.
Als zijnde de belangrijke restanten - meer bepaald de omwalling, de oostelijke zijgevel, de noordelijke achtergevel en aantal interieurelementen- , van het voormalige kasteel-lusthof opgetrokken in 1594 in opdracht van een vooraanstaand edelman en raadsheer van de koning, en in de 17de eeuw door Sanderus en door de kroniekschrijver Heynderickx geprezen als uitzonderlijk voor Vlaanderen.
De merkwaardige laat 16de- eeuwse zij- en achtergevel van het boerenhuis zijn een fraaie, vertolking van de regionale Vlaamse renaissancestijl. In aansluiting met deze lokale, (gele) baksteenstijl vertonen deze gevels een doorgedreven baksteenornamentiek en onder meer verscheidene tudor- en korfboogomlijstingen met geprofileerd beloop en met verdiepte houten kozijnconstructies.
Het boerenhuis bewaart daarenboven verscheidene waardevolle, 16de-eeuwse en 18de-eeuwse interieurelementen zoals onder meer de fraai uitgewerkte balkslof met jaarcartouche 1594 en wapenschild, de versierde schouwbalk, de kelder onder kruisgewelf, de opklampte deuren, de 18de-eeuwse dakconstructie.
De gaaf bewaarde, laat 18de-eeuwse dwarsschuur, opgetrokken uit stijl- en regelwerk met houten plankenbeschieting boven een bakstenen voeting, en met een bakstenen stalgedeelte is representatief voor de schuurbouw in de regio, met name het Houtland.
Samen met het boerenhuis en de omwalling, is de schuurvleugel een belangrijk component in deze vrij gaaf bewaarde agrarische site.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve 't Kasteelhof

Roesbruggestraat 56 (Alveringem)
Nog deels omwalde hoeve met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken rondom deels begrind, deels gekasseid erf. Ten noorden achter het boerenhuis, met knotwilgen afgezoomd overblijfsel van de omwalling. Zou oorspronkelijk dubbel omwald zijn geweest volgens de bewoners.