Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie Heilige Kruisparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113272
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113272

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De voormalige pastorie, als zodanig opgetrokken circa 1780, werd reeds in 1789 uitgebreid met utilitaire bij- en aanbouwen. De hoofdvleugel is in sobere classicerende stijl met bewaard volume, gevelordonnantie en interieurelementen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Heilige Kruisparochie

Dorp Oost 42 (Zwijndrecht)
De voormalige pastorie, als zodanig opgetrokken circa 1780, werd reeds in 1789 uitgebreid met utilitaire bij- en aanbouwen. De hoofdvleugel is in sobere classicerende stijl met bewaard volume, gevelordonnantie en interieurelementen.