Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113284

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kerk met openluchtbeiaard, aan zuidzijde omgeven door grasperk en omheiningsmuurtje, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Schelde, zou volgens de overlevering gesticht zijn in 910.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Zwijndrecht)
Kerk met openluchtbeiaard, aan zuidzijde omgeven door grasperk en omheiningsmuurtje, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Schelde, zou volgens de overlevering gesticht zijn in 910.