Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Sint-Mariahof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113301

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Deuzeldlaan 206A (Schoten)
  • Deuzeldlaan 206B (Schoten)

Villa in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Sint-Mariahof

Deuzeldlaan 204, 206A-B (Schoten)
Villa in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.