Café De Hoorn en buurpand

Beschermd monument van 17-07-2018 tot heden (voorlopige bescherming)

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Beersel
Deelgemeente Alsemberg
Straat Pastoor Bolsstraat
Locatie Pastoor Bolsstraat 16, Pastoor Bolsstraat 20 (Beersel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/23003/105.1
  • 4.01/23003/137.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekpand met burgerlijk café

Pastoor Bolsstraat 16-20, Beersel (Vlaams-Brabant)

Karakteristiek hoekpand uit het begin van de 20ste eeuw met een authentiek bewaard burgerlijk café uit het interbellum, gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van Alsemberg. Het pand bevatte voorheen ook een winkel in het linkse gedeelte.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft Café De Hoorn, met inbegrip van cultuurgoederen, en het buurpand.

Waarden

Café De Hoorn, met inbegrip van cultuurgoederen, en het buurpand zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De inplanting van het café en de handelszaak aan de voet van de Alsemberg, daar waar de historische weg van Brussel naar Nijvel de Molenbeek kruist, is een getuige van de eeuwenlange economische ontwikkeling die ontstond op dergelijke plekken. In die gekende historische en economische kern van Alsemberg waar nog minstens drie cafés en twee danszalen omstreeks dezelfde periode bestonden, richtte Jozef Algoet-Meers omstreeks 1900 zijn café met likeurstokerij en handelszaak op.

architecturale waarde

Het café De Hoorn vormt samen met het aanpalende winkelpand een representatief, goed bewaard en herkenbaar voorbeeld naar ligging en vormgeving van twee handelspanden, meer bepaald een café en een buurtwinkel. De oprichting van een café op de kruising van twee straten is een veel voorkomend fenomeen dat van het pand een zeer beeldbepalend geheel maakt. Het café heeft een hoge contextwaarde, vooral in combinatie met de nabijgelegen herberg De Zwaan, het ertegenover gelegen café De Witte Pluim en het zicht op de in de as van de straat gelegen bedevaartskerk.
Beide panden werden opgetrokken achter een uniforme gevel. De goed bewaarde bakstenen gevel is representatief voor de vormgeving van winkelpanden en cafés uit de periode 1900- 1930. De winkel was reeds van bij de bouw van het pand herkenbaar door de vergrote vensters die fungeerden als vitrines terwijl het café oorspronkelijk nog de uitstraling van een woonhuis had. De vensteropeningen van het café werden vermoedelijk in 1928-1929 aangepast aan de heersende normen tijdens het interbellum zoals voorgeschreven in de contemporaine literatuur en dat vermoedelijk bij de herinrichting van de café.
Het interbellum-caféinterieur van het café De Hoorn bleef uitzonderlijk authentiek bewaard waardoor er een belangrijke ensemblewaarde ontstaat zoals voorgeschreven in de contemporaine literatuur: vloeren, stucplafonds, houten lambrisering met banken, binnenschrijnwerk, toog met glazenrek en tochtportaal. De sculptuur ter hoogte van de toog, het glazenrek en de spiegels verwijzen naar de naam van het café.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.