Beschermd monument

Porseleinwinkel Vanhoecke

Beschermd monument van 17-07-2018 tot heden

ID
113327
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113327

Besluiten

Porseleinwinkel Vanhoecke
definitieve beschermingsbesluiten: 17-06-2018  ID: 14658

Beschrijving

Deze bescherming betreft de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke, met name het woonwinkelhuis met betegelde voorgevel.Waarden

De voormalige porseleinwinkel Vanhoecke, met name het woonwinkelhuis met betegelde voorgevel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De voormalige porseleinwinkel Vanhoecke werd reeds in 1864 opgericht en is vernoemd naar Adolphe Vanhoecke die de zaak vanaf 1888 uitbaatte. De geschiedenis van de porseleinwinkel, de voor een detailhandel typerende locatie langs een drukke invalsweg en het type winkelpui zijn representatief voor de veranderingen in het commerciële landschap tijdens de 19de eeuw en de typologische evolutie van de winkelpui die hiermee gepaard ging. De voormalige porseleinwinkel bezit eveneens historische waarde als getuige van de historische bebouwing die op dit belangrijk knooppunt van voormalige stadsversterkingen, waterwegen en invalswegen reeds grotendeels is verdwenen. Het pand bezit een waardevolle oude kern en bewaart haar historische structuren. De diverse gebruiks- en sierobjecten in porselein, kristal en faience die worden voorgesteld op de gevelreclame geven een unieke inkijk in de aangeboden koopwaar van een porseleinwinkel tijdens de belle epoque.

artistieke waarde

De artistieke waarde wordt gevormd door de uitzonderlijke betegeling van de voorgevel met plavuizen voorzien van figuratieve decoratie in kleurrijke emailglazuren. Deze unieke tegelrealisatie voor de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke werd uitgevoerd tussen 1902 en 1914 door de befaamde tegelproducent Maison Helman Céramiques d'Art uit Smt-Agatha-Berchem. Het Maison Helman was één van de belangrijkste producenten van decoratieve tegelpanelen en bouwaardewerk aan het begin van de 20ste eeuw. Voor de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke realiseerde Helman een speciaal op maat gemaakt tegeltableau als gevelreclame voor de handelszaak. Maison Helman stond bekend voor het vervaardigen van dit soort hoogwaardige decoratieve tegelpanelen, een toegepaste kunstvorm waarin de firma zich had gespecialiseerd. Deze panelen zijn uitgevoerd "à la main par des artistes céramistes" en zijn dus handwerk van de hoogste kwaliteit. Helman gebruikte de voor hem typerende droge lijntechniek. Hierbij zorgen zwarte contourlijnen voor het omsluiten van de emailkleuren die daardoor een licht reliëf krijgen. Het gaat bovendien om één van de grootste en vroegste realisaties van Maison Helman, die uitgevoerd is op plavuizen geproduceerd door Utzschneider Jaunez et Cie, gevestigd In Jurbise (Henegouwen). Niettegenstaande de storende lacunes, heeft de gevelbekleding een bijzondere waarde aangezien ze een voor Vlaanderen zeldzaam voorbeeld is van een betegelde gevelreclame die de volledige voorgevel van het winkelpand beslaat. Typologisch is het tegelensemble eveneens een unicum. Er bestaat in Vlaanderen, en bij uitbreiding België, geen andere commercieel geladen tegelbekleding met een vergelijkbare thematiek. De artistieke uitwerking en technische uitvoering zijn van hoge kwaliteit. Artistiek zijn de medaillons onder de uitkragende kroonlijst een zeldzaam resterende getuigenis van de invloed van affichekunstenaars als Alphonse Mucha (1860-1939) en Privat Livemont (1861-1936) op de Belgische tegelproductie in de art-nouveaustijl. De diverse florale verwijzingen, al dan niet met symbolisch betekenis zijn op hun beurt getuigenissen van de florale art-nouveaustroming d1e tijdens de belle epoque opgang maakte in Europa, beïnvloed door de symbolistische schilderkunst.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Porseleinwinkel Vanhoecke

Brusselsepoortstraat 61 (Gent)
Woonwinkelhuis hoogstwaarschijnlijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw met bewaarde oudere kern (kelder met bakstenen korfbooggewelf). Sinds 1864 is er een porseleinwinkel ondergebracht in het pand, vanaf 1888 uitgebaat door Adolphe Vanhoecke die er tussen 1902-1914 een hoogstaande decoratieve betegelde gevelreclame liet aanbrengen door de Brusselse tegelproducent Maison Helman Céramiques d'Art. Bewaarde houten winkelpui van 1885.