Beschermde archeologische site

Grafheuvelcomplex te Postel

Beschermde archeologische site van 17-07-2018 tot heden

ID
113329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113329

Besluiten

Grafheuvelcomplex te Postel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2018  ID: 14660

Beschrijving

Deze bescherming betreft het grafheuvelcomplex te Postel.Waarden

Het grafheuvelcomplex te Postel is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

In de Antwerpse en Limburgse Kempen is een relatief groot aantal vindplaatsen (nederzettingen, akkercomplexen, grafvelden) uit de metaaltijden en ijzertijd gekend. Deze komen echter in de meeste gevallen aan het licht in het kader van preventief onderzoek bij bouwwerken, en komen dan ook meestal in een 'versnipperde' toestand aan het licht. Veel van deze sites zijn ook sterk aangetast door het vroegere landgebruik als akker of door vroegere bouwwerkzaamheden. Sites waar in de topografie de aanwezige grafheuvels nog duidelijk zichtbaar en gaaf bewaard zijn, zijn heel schaars. De grafheuvelgroep van Postel is dan ook uitzonderlijk goed bewaard, zowel qua topografie als bodemkundige bewaring. Bovendien is de ruimere landschapsarcheologische context eveneens van groot belang, met de nabijheid van andere gedocumenteerde grafheuvels en Celtic Fields. Het grafveld maakt dan ook deel uit van een relatief goed bewaard prehistorisch 'fossiel' landschap, wat het onderzoekspotentieel en de erfgoedwaarde van de site uiteraard sterk vergroot. De site heeft dan ook om deze redenen een belangrijke archeologische waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafheuvelcomplex te Postel

Bergeyksedijk (Mol)
Op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II en terreinonderzoek werd in deze zone een complex van grafheuvels uit de metaaltijden ontdekt. Dit grafheuvelcomplex is bodemkundig en topografisch zeer goed bewaard.