Beschermde archeologische site

Schans van Korspel

Beschermde archeologische site van 17-07-2018 tot heden

ID
113330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113330

Besluiten

Schans van Korspel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2018  ID: 14661

Beschrijving

Deze bescherming betreft de schans van Korspel.Waarden

De schans van Korspel is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

De oudste vermelding van de schans van Korspel dateert uit 1607. Ze werd opgericht door de lokale boerenbevolking om zich te beschermen tegen rondtrekkende bendes en legers tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Over de geschiedenis en interne structuur van schansen is maar weinig bekend. Doordat schansen in feite 'minidorpen' zijn, bieden ze uitzonderlijke informatie over het leven van de plattelandsbevolking in de 17de en 18de eeuw. De schans van Korspel is goed in het landschap bewaard gebleven en werd nooit bebouwd. Het nog bewaard gebleven archeologisch bodemarchief is de voornaamste overgebleven bron van informatie om de oprichting van en de organisatie binnen schansen te kunnen begrijpen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schans van Korspel

Groenhoekstraat (Beringen)
De schans van Korspel bevindt zich ten noorden van het dorp Korspel in Beverlo, een deelgemeente van Beringen, en is gelegen ten zuiden en ten westen van de Groenhoekstraat. De Grote Beek ligt circa 500 meter ten noorden van de schans, de Waterloopstraat direct ten zuiden van de schans.