Erfgoedlandschap

Erfgoedlandschap 't Kriekske

Erfgoedlandschap van 24-02-2017 tot heden

ID
113381
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113381

Beschrijving

Het erfgoedlandschap 't Kriekske werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Hallerbos, Lembeekbos, Maasdalbos' bij gewestelijk RUP 'Historisch gegroeid Bedrijf 't Kriekske te Halle'.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Dworp (Beersel), Buizingen, Halle, Lembeek (Halle)
De ankerplaats herbergt het typische landschap van de ‘Brabantse Ardennen’, gekenmerkt door een golvende topografie met beekvalleien en boscomplexen, een beperkt aantal vergezichten begrensd door het reliëf, vegetatie en bebouwing, complexe verweving van open ruimten en bebouwing en geïsoleerde bossen. Het Pajottenland in het westen is zacht golvend en vruchtbaar met een afwisseling van open veld op de droge ruggen. In de valleien bevinden zich de weiden en beemden, onderbroken met populierenrijen, hagen en knotwilgen. Tussen Zenne en Zoniën komen de steile zandhellingen voor, gedomineerd door de vele uitgestrekte bossen. Het gebied omvat naast een verscheidenheid aan elementen en patronen van landgebruik eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.