Stadssleepboot T70

Beschermd varend erfgoed van 04-09-2018 tot heden (voorlopige bescherming)

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat
Locatie Antwerpen (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadssleepboot T70

Antwerpen (Antwerpen)

De havensleepboot T70 werd in 1968 gebouwd voor de sleepdienst van de Antwerpse haven. Het vaartuig werd gebruikt om zeeschepen in de haven te assisteren. De twee Voith-Schneiderpropellers zorgden voor een maximale manoeuvreerbaarheid.

Beknopte karakterisering

Typologiesleep- en duwboten
Dateringna WO II
Materiaalstaal

Beschrijving

De stadssleepboot T70 is beschermd als varend erfgoed.

Waarden

De stadssleepboot T70 is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De stadssleepboot T70 werd in 1968 gebouwd op de scheepswerven Sint-Pieter in Hemiksem als eerste van de 70-reeks. Er werden zeven slepers van deze reeks geleverd van het nummer 70 in april 1968 tot en met 76 in november 1968. Het vaartuig was in dienst van de havensleepdienst van de haven van Antwerpen. De havensleepdienst had nood aan zeer manoeuvreerbare, veilige en krachtige vaartuigen om de steeds grotere zeeschepen te assisteren naarmate de haven van Antwerpen verder uitbreidde. Havensleepboten van de 70- reeks met Voith-Schneidervoortstuwing vervulden al die voorwaarden. Ze konden in 37 seconden rond hun as draaien en hadden een trekkracht op een vast punt van 22 ton. De havensleepdienst liet generatie na generatie havensleepboten met deze voortstuwing bouwen. De stadssleepboot T70 is een goed bewaard voorbeeld van de vele generaties havensleepboten met Voith-Schneidervoortstuwing die in de haven van Antwerpen werden gezet.

industrieel-archeologische waarde

De T70 is een gaaf bewaard voorbeeld van een Antwerpse stadssleepboot met twee Voith- Schneiderpropellers die worden aangedreven door twee dieselmotoren type 8 MDXC van ABC. De motoren kenmerken de ontwikkeling van de dieselmotor door deze producent uit Gent. De Voith-Schneidervoortstuwing is in 1927 ontworpen door de Oostenrijkse ingenieur Ernst Schneider (1894-1975) in samenwerking met de scheepswerfVoith uit Heidenheim. De Voith- Schneiderpropellers kunnen de stuwkracht in eender welke richting oriënteren. Daardoor krijgt het vaartuig een veel grotere manoeuvreerbaarheid dan de vroegere sleepboten met schroef. De romp is speciaal ontworpen om de Voith-Schneidervoortstuwing zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. De stalen, gelaste romp achter de propellers wordt zo veel mogelijk horizontaal vlak gemaakt zodat de overdruk achter de propellers geen aangrijppunt krijgen. Onder de bladen wordt een bodemplaat geïnstalleerd om meer vermogen op te wekken bij lage snelheid en om de installatie te beschermen tegen het raken van de bodem. Om de koersstabiliteit te bevorderen wordt achteraan onder de romp een vin geïnstalleerd. De veiligheid van de bemanning werd in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds belangrijker. De stadssleepboot T70 is een goed voorbeeld van deze ontwikkeling. Dankzij de Voith-Schneiders werkt de stuwrichting bij het slepen steeds in de andere richting als de krachten van de sleeplijn, zodat de sleepboot in principe niet kan kapseizen. Er was aandacht voor de zichtbaarheid vanuit de stuurhut en de akoestische isolatie zorgde ervoor dat de geluidssignalen van andere schepen steeds hoorbaar waren. De stadssleepboot T70 is voorts opmerkelijk omdat het multifunctioneel vaartuig is. Met de versterkte romp kan het vaartuig als ijsbreker in de haven worden ingezet. De T70 kreeg een brandblusinstallatie zodat het kan ingezet worden om vuur te bestrijden of om de brandweerdiensten te ondersteunen of bij aanvaringen water weg te pompen uit schepen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.