Beschermd monument

Knotes

Beschermd monument van 18-09-2018 tot 22-05-2019 (voorlopige bescherming)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
113386
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113386

Besluiten

Knotes
voorlopige beschermingsbesluiten: 18-09-2018  ID: 14686

Beschrijving

Deze bescherming betreft de knotes te Herstappe, evenals een cirkel met straal van twintig meter er omheen.Waarden

De knotes te Herstappe, evenals een cirkel met straal van twintig meter er omheen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

Door zijn omtrek en ouderdom is de knotes in Herstappe één van de dikste en mogelijk oudste essen van Limburg. Het is daarenboven een zeldzaam hoge knotes. Het is één van de weinige essen van Vlaanderen in een dergelijk gevorderd veteraanstadium met vergaande uitholling van de stam.

Oude bomen zijn mogelijk een belangrijke bron van nieuw plantmateriaal. In het kader van mogelijke resistentie van essen tegen essentaksterfte is het belangrijk de genetische diversiteit van gewone es in Vlaanderen zoveel mogelijk te behouden. Deze oude knotes draagt daar toe bij.

Het voorkomen van veel holtes, microhabitats, aantasting door zwammen,… maakt van deze veteraanboom een unieke habitat voor een aantal (soms) zeldzame (dier)soorten. Door deze eigenschap is de boom eveneens belangrijk voor het natuurwetenschappelijk onderzoek.

historische waarde

De knotes is nog herkenbaar als hoekboom van het perceel. Hoekbomen werden traditioneel aangeplant en behouden om de perceelsgrens vast te leggen. De boom bakent bovendien nog steeds de hoek van een bestaand boomgaardperceel en open akkerlanden af, beide typische landgebruikstypes van Droog-Haspengouw.

esthetische waarde

De knotes heeft door zijn uitzonderlijke omvang, leeftijd en plantlocatie een bijzondere esthetische waarde. Zijn tegenwoordige groeivorm is representatief voor een veteraanboom, waarbij ook het vroegere beheer als knotes nog duidelijk herkenbaar is. Deze es dankt zijn aantrekkingskracht onder andere aan zijn ouderdom, die hem een indrukwekkend en knoestig uitzicht verschaft, eigenschappen die nog zullen toenemen naarmate zijn leeftijd vordert en die zeldzaam zijn in Vlaanderen.

ruimtelijk-structurerende waarde

De knotes is beeldbepalend op een hoek langs de Villers-I'Evêquestraat in Herstappe. Door zijn specifieke plantlocatie vormt hij een baken in de omgeving en met name bij het binnenrijden van het dorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotes als hoekboom

Villers-l'Evêque straat (Herstappe)
De imposante knotes in Herstappe staat op de hoek van de Villers-l’Evêquestraat en de Molenweg van Lauw naar Villers-l’Evêque, op de hoek van een hoogstamboomgaard bestaande uit kersenbomen.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Knotes

Villers-l'Evêque straat (Herstappe)