Beschermde archeologische site

Hoogtenederzetting op de Kemmelberg

Beschermde archeologische site van 18-09-2018 tot heden

ID
113390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113390

Besluiten

Hoogtenederzetting op de Kemmelberg
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-2018  ID: 14690

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kemmelberg.Waarden

De hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kemmelberg is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

Het archeologisch bodemarchief is alles wat rest van een imposante, versterkte nederzetting van de aristocratische elite uit het begin van de La Tène-periode. Hierin berust alle informatie over de oprichting, de evolutie, de verdediging en de organisatie van een nederzetting met belangrijke archeologische waarde. Het is ook een van de enige plekken met informatie over de levenswijze van de aristocratische elite op dat moment. Een indrukwekkend verdedigingssysteem, dat anderhalve kilometer lang is en gebruik maakt van de aanzet van de hellingen en de vondsten uit een rijke afvallaag tonen dit aan. De meerwaarde zit ook in de zeldzaamheid van dergelijke sites in Vlaanderen. Zowel naar de aard als naar de datering is dit in Vlaanderen een uitzonderlijke situatie. Een dergelijke vesting plaatst de Kernmelberg ook in een Europese context met zowel mediterrane als centraal-Europese invloeden. Plaatselijk zijn ook resten bewaard van oudere, midden-neolithische bewoning met sporen van vroege landbouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoogtenederzetting op de Kemmelberg

Kemmelbergweg , Klokhofweg (Heuvelland)
De hoogtenederzetting uit de ijzertijd bevindt zich op de Kemmelberg, een tertiaire getuigenheuvel, die deel uitmaakt van een lange, oost-west verlopende heuvelrij. De Kemmelberg is een van de hoogste in de rij en werd door de elitaire adel uit de ijzertijd uitgekozen om een versterkte nederzetting in te planten. Deze plek is evenwel al vroeger door de mens als pleisterplaats uitgekozen.