Beschermde archeologische site

Schans van Niel-bij-As

Beschermde archeologische site van 18-09-2018 tot heden

ID
113391
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113391

Besluiten

Schans van Niel-bij-As
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-2018  ID: 14691

Beschrijving

Deze bescherming betreft de schans van Niel-bij-As.Waarden

De schans van Niel-bij-As is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

De schans van Niel-bij-As werd in 1638 opgericht door de lokale boerenbevolking om zich te beschermen tegen rondtrekkende bendes en legers tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Over de geschiedenis en interne structuur van schansen is maar weinig bekend. Doordat schansen in feite 'minidorpen' zijn, bieden ze uitzonderlijke informatie over het leven van de plattelandsbevolking in de 17de en 18de eeuw. De schans van Niel-bij-As is goed in het landschap bewaard gebleven en werd nooit bebouwd. Het nog bewaard gebleven archeologisch bodemarchief is de voornaamste overgebleven bron van informatie om de oprichting van en de organisatie binnen schansen te kunnen begrijpen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schans van Niel-bij-As

Schansbroek (As)
De schans van Niel-bij-As is opgericht in 1638. De schans is met een rechthoekige vorm weergegeven op de Ferrariskaart (1775).