Beschermd monument

Ongevalskruis De Blaeser

Beschermd monument van 04-10-2018 tot heden

ID
113398
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113398

Besluiten

Ongevalskruis De Blaeser met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-2018  ID: 14696

Beschrijving

Deze bescherming betreft het ongevalskruis De Blaeser.Waarden

Het ongevalskruis De Blaeser is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Representatief doch zelden bewaard gebleven voorbeeld van een memoriekruis, hier een ongevalskruis, uit het derde kwart van de 18de eeuw. Het ongevalskruis werd opgetrokken in 1768, meer bepaald voor Egidius De Blaeser die hier volgens het in de voet ingebeitelde Nederlandstalige opschrift op de leeftijd van 34 jaar onder zijn kar terecht kwam en stierf.

architecturale waarde

Representatief doch zeldzaam voorbeeld van een ongevalskruis met een vormgeving die typisch is voor West-Brabant en het aansluitende deel van Henegouwen: lokale arkozesteen, afgeschuinde kruisarmen en voet, kwartronden in de kruisoksels, volks vormgegeven Christusfiguur in hoog reliëf.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ongevalskruis

Solheidestraat zonder nummer (Beersel)
Het ongevalskruis werd opgericht in 1768 ter herinnering aan het overlijden van Egidius De Blaeser en staat in een landelijke omgeving. Het kruis werd opgesteld voor een geknotte boom, mogelijk een grensboom.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Ongevalskruis De Blaeser: overgangszone

Solheidestraat zonder nummer (Beersel)