Beschermd cultuurhistorisch landschap

Heverleebos en Meerdaalwoud

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1134
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1134

Besluiten

Heverleebos en Meerdaalwoud
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1971  ID: 613

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft twee boscomplexen Heverleebos en Meerdaalwoud.
Deze bossen werden in 1727-1770 heraangelegd als annex bij de kasteeltuinen het Arenbergkasteel te Heverlee volgens een klassiek dambordpatroon van rechte wegen.Waarden

Het Heverleebos en Meerdaalwoud zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heverleebos en Meerdaalwoud

Bierbeek (Bierbeek), Heverlee (Leuven), Blanden, Haasrode, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Vaalbeek (Oud-Heverlee)
Twee boscomplexen, circa 2500 hectare, in 1727-1770 heraangelegd als annex bij de kasteeltuinen van de hertog van Arenberg; klassiek dambordpatroon van rechte wegen, oorspronkelijk met groene kamers of 'salons' en twee 'sterren'.

Is de omvattende bescherming van

Den 'Dikken Eik' in het Meerdaalwoud

Bierbeek (Bierbeek)
Den Dikken Eik bevindt zich aan het begin van de Dikke Eikdreef, op de kruising met de Kanseliersdreef in het Mollendaalbos. Dit is de dikste, en vermoedelijk ook oudste, boom van het Meerdaalwoud.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heverleebos - Zoet Water - Meerdaal- en Mollendaalbos

Bierbeek (Bierbeek), Heverlee (Leuven), Blanden, Haasrode, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Vaalbeek (Oud-Heverlee)
Dit oude boscomplex, aansluitend op het Arenbergkasteel te Heverlee, was lang het domein van de familie de Croy en de hertogen van Arenberg. Archeologische vondsten en relicten, waaronder talrijke grafheuvels en oude wegen getuigen van bewoning van de steentijden tot de Romeinse tijd. Het dambordvormig wegenpatroon in dit voormalig jachtterrein verbindt al enkele eeuwen Heverleebos en Meerdaalwoud. Er is eveneens een sterpatroon, verschillende salons en een arboretum. Daarnaast bleven talrijke holle wegen en andere georelicten bewaard. Ter hoogte van ‘‘t Zoet Water’ wordt het plateau versneden door de Vaalbeek. Langs dit riviertje en 5 vijvers vind je relicten van een omwald opper- en neerhof uit de 16de eeuw (kasteel Harcourt), een langshuis (Het Spaans Dak) uit de 16de-17de eeuw, de 18de eeuwse Kapel van O.L.Vrouw-van-Steenbergen en het ‘Lunapark’ uit de jaren 1930.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.