Beschermd monument

Sint-Annakapel

Beschermd monument van 04-10-2018 tot heden

ID
113404
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113404

Besluiten

Sint-Annakapel met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-2018  ID: 14700

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Annakapel.Waarden

De Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Representatief doch zeldzaam voorbeeld van een 18de-eeuwse pijlerkapel ter ere van de Heilige Anna. Het dorp Pede werd vermoedelijk in de 13de eeuw toegewijd aan de Heilige Anna toen deze patroonheilige van de vruchtbaarheid, het gezinsleven en de celibatairen een populaire volksheilige werd. De kapel werd opgetrokken op het ogenblik dat de cultus rond de Heilige Anna reeds tanende was. De Sint-Annakapel staat opgesteld bij de kruising van twee historische wegen, de Plankenlaan en de Sint-Annastraat, een plaats waar van oudsher wegkruisen en kapellen werden opgericht.

architecturale waarde

De 18de-eeuwse pijlerkapel in Doornikse steen is een representatief doch zelden bewaard gebleven en laat voorbeeld van een pijlerkapel in barokstijl, één van de oudste kapeltypes in Vlaanderen, opgetrokken op het ogenblik dat de evolutie naar de betreedbare kapel in volle gang was.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Annakapel

Plankenstraat zonder nummer (Dilbeek)
Barokke 18de-eeuwse pijlerkapel gelegen op de Plankenstraat tegenover de kruising met de Sint-Annastraat.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Sint-Annakapel: overgangszone

Plankenstraat zonder nummer (Dilbeek)