Beschermd monument

Ongevalskruis Winderickx

Beschermd monument van 04-10-2018 tot heden

ID
113407
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113407

Besluiten

Ongevalskruis Winderickx met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-2018  ID: 14702

Beschrijving

Deze bescherming betreft het ongevalskruis Winderickx.Waarden

Het ongevalskruis Winderickx is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het ongevalskruis is een representatief doch zelden bewaard gebleven voorbeeld van een memoriekruis uit de vroege 19de eeuw, hier in het bijzonder voor Egidius Winderickx die hier volgens het Nederlandstalige opschrift in 1805 verongelukte.

architecturale waarde

Het ongevalskruis is een representatief doch zeldzaam voorbeeld van een memoriekruis uit West-Brabant met alle typische kenmerken voor de streek: arkozesteen, gelobde uiteinden, kwartronden in de kruisoksels, volks vormgegeven Christusfiguur in hoog reliëf op de kruising van de armen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkruis

Dreef zonder nummer (Sint-Genesius-Rode)
Wegkruis in blauwe hardsteen, opgericht in 1805 ter nagedachtenis van Egidius Winderickx.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Ongevalskruis Winderickx: overgangszone

Dreef zonder nummer (Sint-Genesius-Rode)