Beschermd monument

Grenspaal van Saventerloo

Beschermd monument van 04-10-2018 tot heden

ID
113416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113416

Besluiten

Grenspaal van Saventerloo
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-2018  ID: 14707

Beschrijving

Deze bescherming betreft de grenspaal van Saventerloo.Waarden

De grenspaal van Saventerloo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De grenspaal van Saventerloo behoort tot de oudste in Vlaanderen bewaarde grenspalen. Het is een uitzonderlijk bewaarde 16de-eeuwse natuurstenen grenspaal van het in oorsprong Bourgondische jachtdomein Saventerloo. Op de paal staat de afbeelding van een Sint- Andreaskruis, symbool van de Bourgondische dynastie, samen met ingebeitelde cijfers en letters die verwijzen naar een nog niet gelokaliseerde kaart. Vermoedelijk werd de grenspaal opgetrokken samen met een honderdvijftigtal andere exemplaren ter gelegenheid van de schenking in 1525 van het jachtdomein Saventerloo door keizer Karel V aan Karel de Lannoy, heer van Steenokkerzeel en onderkoning van Napels.

architecturale waarde

De grenspaal is een uitzonderlijk bewaard gebleven en representatief voorbeeld van een grenspaal die met zijn heraldische gebeitelde symboliek, hier een Sint-Andreaskruis, verwijst naar de Bourgondische dynastie die het domein Saventerloo in bezit had. De grenspaal is een uitzonderlijk voorbeeld van een stenen domeinafbakening uit de 16de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afbakeningspaal Saventerloo

Burggrachtstraat 1A (Zaventem)
In oorsprong zou het Saventerlo afgebakend zijn door 150 afbakeningspalen; enkele bleven bewaard, vier opgesteld in Diegem en één in Nossegem op de speelplaats van de Sint-Lambertusschool.