Beschermd monument

Twee boerenarbeiderswoningen

Beschermd monument van 04-04-2019 tot heden

ID: 113432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113432

Besluiten

Boerenarbeiderswoningen
wijzigingsbesluiten: 04-04-2019  ID: 14798

Beschrijving

De woningen zijn beschermd als monument. De oorspronkelijke bescherming bij ministerieel besluit van 1 oktober 1981 werd voorlopig gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 oktober 2018, teneinde een verplaatsing van het monument te bewerkstelligen. Deze wijziging werd definitief op 4 april 2019.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de boerenarbeiderswoningen als volgt werd gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse landelijke dubbelwoonst met witgekalkte gevel onder zadeldak, met segmentbogige deurtjes en vensters met kruiskozijnen en blinden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee boerenarbeiderswoningen

Kerkakkerstraat 2A (Deinze)
Voormalige tweegezinswoning in een met gras begroeid erfje uitziend op de spoorweg; 1763 gedateerde moerbalk in de huiskamer. Voorheen twee woningen van één bouwlaag met vier en twee traveeën en twee later toegevoegde traveeën links.