Beschermd monument

Twee boerenarbeiderswoningen

Beschermd monument van 04-04-2019 tot heden

ID
113432
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113432

Besluiten

Boerenarbeiderswoningen
wijzigingsbesluiten: 04-04-2019  ID: 14798

Beschrijving

De woningen zijn beschermd als monument. De oorspronkelijke bescherming bij ministerieel besluit van 1 oktober 1981 werd voorlopig gewijzigd bij ministerieel besluit van 25 oktober 2018, teneinde een verplaatsing van het monument te bewerkstelligen. Deze wijziging werd definitief op 4 april 2019.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de boerenarbeiderswoningen als volgt werd gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse landelijke dubbelwoonst met witgekalkte gevel onder zadeldak, met segmentbogige deurtjes en vensters met kruiskozijnen en blinden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee boerenarbeiderswoningen

Kerkakkerstraat 2A (Deinze)
Voormalige tweegezinswoning in een met gras begroeid erfje uitziend op de spoorweg; 1763 gedateerde moerbalk in de huiskamer. Voorheen twee woningen van één bouwlaag met vier en twee traveeën en twee later toegevoegde traveeën links.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Twee boerenarbeiderswoningen

Kerkakkerstraat 2A (Deinze)