Beschermd monument

Etagelinde bij de Grote Hofstede

Beschermd monument van 05-12-2018 tot 22-05-2019 (voorlopige bescherming)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
113442
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113442

Besluiten

Etagelinde bij de Grote Hofstede
voorlopige beschermingsbesluiten: 05-12-2018  ID: 14737

Beschrijving

Deze bescherming betreft de etagelinde bij de Grote Hofstede.Waarden

De etagelinde bij de Grote Hofstede is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

De oorspronkelijk als etageboom gesnoeide Hollandse linde dateert mogelijk uit de 16de eeuw of ouder. Het is een veteraanboom, die zich omwille van zijn leeftijd in een langzame aftakelingsfase bevindt. De veteraanboom wordt gekenmerkt door een grote stamomtrek, door de aanwezigheid van holtes in de stam of in de takken, of door dood hout in de kruin en door spleten of loslatende delen in de schors. Dit maakt hen tot een uniek habitat voor een aantal zeldzame soorten. Monitoring van deze boom kan de levensverwachting van dergelijke zeldzame bomen vergroten.

Door zijn omvang en vermoedelijk zeer hoge leeftijd bezit deze boom een uitgesproken genetische waarde als vertegenwoordiger van een bijzondere variëteit.

historische waarde

Door de bijzondere en omstandige zorg die aan etagebomen werd besteed, vertegenwoordigen etagebomen een oud en historisch relevant bomenpatrimonium.

De etageboom heeft een historische waarde door de historische eenheid die er is met de hoeve Grote Hofstede. De etageboom had mogelijk een functie als schermbeplanting met een breed schaduwveld dat dienst deed als zonnescherm.

De etageboom is als merkwaardige boom weergegeven op de kaart van Horenbault uit de 16de eeuw, wat wijst op het groot belang ervan en een mogelijke functie als ontmoetingsplaats.

technische waarde

De etageboom heeft een uitgesproken technische waarde omwille van een bijzondere snoeitechniek waarbij alle gesteltakken in meerdere horizontale vlakken worden geleid. In principe worden de loten, die zich ontwikkelen op de gesteltakken, jaarlijks teruggezet.

Door de snoeitechniek werd een brede kroon opgebouwd waarbij bedreigende of nadelige weersinvloeden (wind, regen, hagel, zon, bliksem,…) rechtstreeks werden afgeschermd. Een ruim schaduwveld zou functioneel geweest kunnen zijn als zonnescherm, bijvoorbeeld om marktwaar te verhandelen of om dieren tijdelijk onder de etageboom te stallen.

esthetische waarde

De etageboom heeft een esthetische waarde omwille van de bijzondere en representatieve groeivorm als gevolg van een kunstmatige, haast kunstzinnige snoeitechniek. De oude boom bezit een eerbiedwaardig voorkomen door de aanwezigheid van een dikke, knoestige stam en gesteltakken, in de vorm van een kandelaar. Omwille van zijn omvang en groeivorm als etageboom is de boom een beeldbepalend object.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude etagelinde bij de Grote Hofstede

Oostdonkstraat 5 (Gent)
Op het erf van de Grote Hofstede staat aan de straatzijde een oude lindeboom. Het betreft een Hollandse linde met een stamomtrek van 445 cm. De structuur van de kruin heeft de kenmerken van een etagelinde.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Etagelinde bij de Grote Hofstede

Oostdonkstraat 5 (Gent)