Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dumontwijk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11345
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11345

Besluiten

Dumontwijk
definitieve wijzigingsbesluiten: 25-01-2008  ID: 10434

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de oudste verkaveling van De Panne uit 1902-04, gekend als de Dumontwijk. Dit stadsgezicht is beschermd sinds 27 november 2007. Op 25 januari 2008 werd het besluit gewijzigd ter aanpassing van een administratieve fout.Waarden

De oudste verkaveling van De Panne volgens het aanlegplan van 1902-1904, ook gekend als 'Dumontwijk' is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde getuige van de eerste urbanisatiefase van een nieuwe badplaats, ontstaan uit privé-initiatief vanaf circa 1892 en verder uitgebouwd in het begin van de 20ste eeuw, met gaaf bewaard stedenbouwkundig concept naar ontwerp van de Brusselse architect Albert Dumont (1835-1920) en zijn zoon Alexis (1877-1962), getypeerd door het samenspel én tegenstelling tussen de eerder formele, geometrische aanleg voor het stedelijk gebied, met name tussen de deels genivelleerde Zeedijk en de Duinkerkelaan en de pittoreske, open verkaveling van de zone ten westen van de Zeelaan, geïnspireerd naar vorm en architecturale invulling op de toen opkomende tuinwijkgedachte naar Engels model, rekening houdend met duinreliëf en aanplanting.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een interessant ensemble van 'vrijetijdsarchitectuur', waarbij de stedenbouwkundige opzet een diverse architecturale invulling kreeg al naargelang de deelzone, met name aan de Zeedijk aaneengesloten bebouwing van zeedijkhuizen, langs de stedelijke assen, de hellingen naar de dijk en de overgangszone, rijbebouwing van woon(-winkel)huizen, (voormalige) hotels, pensions en appartementsgebouwen en in de residentiële open verkaveling ten zuiden ervan, vrijstaande duinhuizen of 'cottages'.
Als bewaard historisch stedenbouwkundig concept waar het natuurlijke duinreliëf hét uitgangspunt is voor de toepassing van de differentiatie, met aandacht voor hiërarchie in het stratenpatroon, werken met zichtassen, op elkaar afgestemde percellering en bebouwing en geschikte inpassing van woon-, handels- en dienstenfuncties, waardoor de verschillende zones en bouwtypologieën in mekaar overvloeien en een eenheid vormen.
Als getuige van de introductie van een nieuw type van vrijetijdsarchitectuur, in casu de 'cottage' of het duinhuis, waarvan een vrij grote concentratie aanwezig is in de open pittoreske verkaveling, onder meer enkele die behoren tot de oudste van de kust. Hierdoor biedt de wijk een overzicht en stijlevolutie van dit bouwtype vanaf het einde van de 19de eeuw tot circa de Tweede Wereldoorlog. De uitgekiende volumewerking getuigt van een goed in het terrein ingepaste, praktische en rationele architectuur, dit in functie van de relatie binnen- en buitenruimte en het maximaal ruimtegebruik voor ontvangst en logement. De geïndividualiseerde vormgeving, gebaseerd op de Engelse en Normandische bouwtrant, weerspiegelt de heersende smaak en bouwstijlen met al wat dat veronderstelt aan kwaliteit en originaliteit, varianten en nivellerende kopieën.
Als staalkaart van de toen gangbare of meer toonaangevende bouwstijlen vanaf het einde van de 19de eeuw bij de oudste bebouwing tot circa de Tweede Wereldoorlog bij de verdere architecturale invulling, met name eclectische vormentaal - doorgaans varianten op neostijlen, late invloed van de art-nouveaustijl, cottagestijl vaak met integratie van elementen uit de Normandische stijl , regionalisme, art-decostijl en modernisme, en bijgevolg illustrerend voor de stijlevolutie die de kustarchitectuur ondergaat.
Als getuige van het oeuvre van de vele architecten die de wijk mee helpen gestalte te geven, met name onder meer Albert en Alexis Dumont, Georges Hobé, Jozef Viérin, Oscar Vermeesch, Louis Legein, Gustave Remy en Myriam Dumont, Charles Crevits, Pierre Devos, Ernest Acker en anderen.
Als locatie van de neoromaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk (1930-1932) met achterin gelegen pastorie (1929), getuige van het oeuvre van de gekende West-Vlaamse architect Jozef Viérin (1872-1949) in samenwerking met zijn zoon Luc, en tevens historische getuige van de in 1926 tot volwaardige parochie verheven badplaats.
Als locatie van het gedenkteken opgericht ter ere van Albert Dumont, ontworpen door zijn zoon Alexis in 1926 met een medaillon waarop zijn beeltenis prijkt, werk van de West-Vlaamse beeldhouwer Jules Lagae.

sociaal-culturele waarde

Als representatieve getuige van de initiële uitbouw van een nieuwe badplaats aan de Vlaamse (Belgische) kust, waarbij privé-initiatief ervoor zorgt dat befaamde architecten, in casu Albert en Alexis Dumont, in samenwerking met onder meer Georges Hobé en Jozef Viérin, de urbanisatie op gang brengen en mee helpen gestalte geven aan de architecturale invulling.
Als 'document' uit de vroeg-toeristische periode aan de Westkust, dat de nieuwe verblijfsvormen voor de elitaire vakantieganger weerspiegelt bij de initiële ontwikkeling van een badplaats vanaf het einde van de 19de eeuw en een overzicht biedt van hun verdere ontwikkeling en stijlevolutie in de eerste helft van de 20ste eeuw.
Als getuige van nieuwe woonvormen in de 'vrijetijdsarchitectuur', in casu aan de kust, onder meer de introductie van de 'cottage' ontstaan door de drang naar het zo ruim mogelijke en variërende uitzicht met de daartoe aangepaste verhouding binnenhuis en omgevende natuur. Deze vakantiewoning werd als dusdanig ontworpen om te voldoen aan alle moderne eisen qua comfort en nutsvoorzieningen en om de bewoners tegelijk de mogelijkheid te bieden ten volle van de omgeving én van hun verblijf aan de kust te genieten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dumontwijk

A. Dumontlaan, Blondéweg, Bonzellaan, Bortierlaan, Doktersweg, Donnylaan, Duinkerkelaan, Geitenweg, Halmenstraat, Hoge Duinenlaan, Konijnenweg, Koning Albertplein, Korte Konijnenweg, Kykhillweg, Schoolweg, Suzanneweg, Thiriarweg, Visserslaan, Witteberglaan, Zeedijk, Zeekruisdoornweg, Zeelaan (De Panne)
Eerste urbanisatiefase van een nieuwe badplaats, ontstaan uit privé-initiatief vanaf circa 1892 en verder uitgebouwd in het begin van de 20ste eeuw, met gaaf bewaard stedenbouwkundig concept naar ontwerp van de Brusselse architect Albert Dumont en zijn zoon Alexis.

Is de omvattende bescherming van

Appartementsgebouw Ante Mare

Visserslaan 14 (De Panne)
Smal, diep hoekhuis onder plat dak in modernistische stijl uit de jaren 1930.


Appartementsgebouw Carlton

Duinkerkelaan 35 (De Panne)
Alleenstaand art-decogebouw; typerende polygonale hoektorentjes; voorts algemene art-deco-stijlkenmerken; aanwending van beton onder meer voor balkonleuning en kroonlijst; recente uitbouw aan straatzijde.


Appartementsgebouw in art deco

Zeelaan 93 (De Panne)
Rijhuis in art-decostijl; baksteenbouw met cementbepleistering rondom muuropeningen; erkertravee met hoekig fronton gevat tussen lisenen; gevelritmering door middel van geometrische siermotieven in baksteen; recente uitbouw op begane grond.


Appartementsgebouw in art nouveau

Konijnenweg 1_1-2, Zeelaan 95 (De Panne)
Bakstenen hoekhuis in art-nouveaustijl van 1927, zie jaarsteen in erkervormig vooruitspringende straatgevel, met een kenmerkende behandeling van de vensters.


Appartementsgebouw L' Escale

Zeedijk 73 (De Panne)
Karel-Jozef Verwilghen (Genk) vroeg de Brusselse architect Jean-Jules Eggericx in 1926 om een appartementsgebouw op de Zeedijk van De Panne te ontwerpen. De sobere puntgevel contrasteerde duidelijk de links aanpalende villa in cottagestijl.


Burgerhuis in art-decostijl

Zeelaan 91 (De Panne)
Rijhuis in art-decostijl; baksteenbouw afgewisseld met gecementeerde en beschilderde munrgedeelten; accent gevormd door rechter risaliet onder gebogen fronton; rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde bovenhoeken; art-decostijl voornamelijk merkbaar in sierelementen; gewijzigde begane grond.


Burgerhuis Self Service Diana

Duinkerkelaan 21 (De Panne)
Baksteenbouw met gebruik van natuursteen (Euvillesteen ?) voor constructief belangrijke en decoratieve delen; bovenbouw gekarakteriseerd door linker en rechter (breder) erkerrisaliet uitlopend op respectievelijk dakkapel met klokgeveltje en schoudergevel; vierzijdige, natuurstenen lantaarn op sokkel tussen beide gevels in; bakstenen in keperverband ter opvulling van boogvelden en panelen; aangepaste begane grond met bewaring van oorspronkelijke muuropeningen.


Burgerhuizen

Bortierlaan 5-9 (De Panne)
Burgerhuizen in cottagestijl, zogenaamd Chantecler (nummer 5) en 't Everzwijntje (nummer 9), en ertussen nummer 7 in art-decostijl aangepast.


Burgerhuizen in cottagestijl

Visserslaan 42, 55-59, Zeedijk 51 (De Panne)
Rijhuizen in cottagestijl. Villa Les Panicauts uit 1912 door Albert en Alexis Dumont.


Burgerhuizen in eclectische stijl

Geitenweg 1-9, Zeedijk 81-85 (De Panne)
Karakteristiek rijtje aanpalende huizen in eclectische stijl onder meer geïnspireerd op cottagestijl, zie houtwerk van dakvensters, met vermenging van classicistische elementen. Het huizencomplex uit het begin van de 20ste eeuw werd onder meer naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont gebouwd.


Burgerhuizen Nano-Nanune en Simone, André, Paul

A. Dumontlaan 26, Visserslaan 26 (De Panne)
Modernistisch hoekhuis bij de Visserslaan, zogenaamd Simone, André, Paul, en bij de A. Dumontlaan, zogenaamd Nano-Nanune, naar ontwerp van architect L. Legein, zie gevelsteen in betegelde onderbouw, ontworpen als een geheel.


Cottage

Bortierlaan 10 (De Panne)
Grotere cottage nabij het kruispunt met de A. Dumontlaan, waardoor als hoekgebouw ontworpen; gelegen op een hoogte midden ommuurde tuin. Gele baksteenbouw onder rood pannen zadeldak; bewaard wit-groen beschilderd houtwerk (luiken, roedeverdeling, loggia).


Cottage Doll

Hoge Duinenlaan 1 (De Panne)
Cottage midden laag ommuurd tuintje, op tweesprong van Thiriarweg. Hoekhuis onder mansardedak (leien), naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont van 1899, zie opschrift op linkervensterlatei.


Cottage Le Nid

Hoge Duinenlaan 28 (De Panne)
Alleenstaande cottage zogenaamd "Le Nid", gebouwd rond 1908-1909, midden tuin aan straatzijde afgezet door middel van laag bakstenen muurtje met houten hek. Vierkantig, bakstenen gebouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, voornamelijk bevallig omwille van het vele houtwerk, de sierlijke vensterkozijnen en de kleine roedeverdeling.


Cottage Rustica

Zeedijk 63 (De Panne)
Geglazuurde bakstenen gevel op arduinen plint. Verhoogde begane grond, toegankelijk via trap.


Cottagevilla Chantecler

Duinkerkelaan 33 (De Panne)
Cottage midden ommuurd tuintje op kruispunt met Duinkerkelaan. Gebouwd in 1904-1910 door Albert en Alexis Dumont.


Cottagevilla L'Abri

Bortierlaan 12 (De Panne)
Alleenstaande cottage op duinrug. Vrij gaaf bewaard.


Cottagevilla Le Clapier

Korte Konijnenweg 4 (De Panne)
Alleenstaande cottage; verhoogde begane grond, bereikbaar via bordes tegen de rechter zijgevel; garages onderaan.


Cottagevilla Les Clarines

Kykhillweg 22 (De Panne)
Typische cottage gebouwd in 1910 door Albert en Alexis Dumont; kleureffect tengevolge groenwit beschilderd houtwerk en rood pannendak.


Cottagevilla Suécia

Halmenstraat 3 (De Panne)
Cottage gebouwd in 1912 door Albert en Alexis Dumont. Nok en bovenverdieping in pseudo-vakwerk verraden Normandische invloed.


Hoekhuis met winkel

Zeelaan 135 (De Panne)
Neo-Vlaamsrenaissance hoekhuis met regionale kenmerken, gebouwd in 1913 door Albert en Alexis Dumont. Baksteenbouw met gebruik van natuursteenvoor constructief belangrijke en decoratieve elementen; afgeschuinde hoektravee gevat tussen erkervormige risalieten, uitlopend op trapgevel; winkelruimte op begane grond.


Hoekhuis met winkel Veritas-Prudentia

Zeelaan 141 (De Panne)
Hoekhuis met regionaal karakter; baksteenbouw met gebruik van Euvillesteen voor decoratieve en constructieve onderdelen; afgeschuinde hoektravee uitlopend op trapgevel met bekronend hert en uitspringende erker.


Hoekhuis Pharmacie-Apotheek

Zeelaan 73 (De Panne)
Hoekhuis in art-decostijl; gecementeerde gevel op betegelde onderbouw; verticalisme tengevolge hoger uitstekende lisenen, erkervormige travee en sierelementen in degradatie (trapsgewijze), zie pseudo-balkons en fronton; gekleurde beglazing met bloemmotief nog deels bewaard; muurvlakken met bloemenreliëfs.


Hotel Continental

Duinkerkelaan 11 (De Panne)
Hotel met art-nouveau-inslag gebouwd in 1908 door Albert en Alexis Dumont. Bepleisterde, beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel met gebruik van natuursteen voor decoratieve elementen. Gevelritmering door erkers; art-nouveau-inslag merkbaar in gebogen lijn van roedeverdeling met ingeschreven ellips.


Hotel des Bains

Zeelaan 71 (De Panne)
Art-nouveaugetint rijhuis; met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel; gebogen fronton met ovaal medaillon, bekroond door pilastertjes met bolvormig topstuk; art-nouveau-invloed merkbaar in vormgeving van vensters: wisselende vormen, druiplijsten, roedeverdeling, decoratieve elementen; uitgebouwde begane grond.


Hotel du Sablon

Duinkerkelaan 19 (De Panne)
Hoekhuis in art-decostijl; baksteenbouw met cementbepleistering rondom muuropeningen, op betegelde (bruinrood gemarmerde tegels met zwart-gele banden) onderbouw; overkragende bovenverdieping rustend op degraderende consoles; hoektravee geaccentueerd door middel van erkervormig risaliet, uitlopend op balkon met stompe spitsbekroning; versiering in vorm van lisenen; rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde bovenhoeken; betonnen balkonleuningen.


Hotel Excelsior

Zeelaan 89 (De Panne)
Hoger uitstekend rijhuis in art-decostijl; betegelde gevel; vloeiende lijnen door middel van afgeronde erkers, balkons en fronton; verticalisme tengevolge erkervormig risaliet links en rechts, en middenzuil; gewijzigde begane grond.


Huis Paul Gilson

Zeedijk 65 (De Panne)
Huis met art-nouveau-invloed onder meer in balkonleuningen en roedeverdeling, naar ontwerp van architect F. Seeldrayers (Brussel), zie arduinen gevelsteen links onderaan.


Meergezinswoning Le Bouquet des Dunes

Bortierlaan 27-37 (De Panne)
Meergezinswoning in "cottagestijl", gedateerd en gesigneerd "Albert-Alexis Dumont-1903-Architectes" op rechter gevelsteen; beschilderd, U-vormig bakstenen gebouw op gepikte plint, onder zadeldaken (leien); typerende hoektorens met koepelbekroning (links gewijzigd); veelvuldig gebruik van houtwerk onder meer voor luifels, trappen, roedeverdeling enzomeer.


Onze-Lieve-Vrouwkerk en pastorie

Bortierlaan 8, Zeelaan 129 (De Panne)
In 1926 wordt de Onze-Lieve-Vrouwparochie opgericht in de Dumontwijk.


Oorlogsgedenkteken

Koning Albertplein (De Panne)
Gedenkteken voor de militaire doden van de Eerste Wereldoorlog van De Panne. Het gedenkteken naar ontwerp van Jules Bernaerts, werd in 1922 in aanwezigheid van koning Albert onthuld. Na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe namen toegevoegd.


Tweegezinswoning Rozemarijn en Mariolijn

Halmenstraat 8-10 (De Panne)
Tweegezinswoning in cottagestijl. Opvulling van boogtrommel door middel van baksteenkoppen in dambordmotief. Deels aangepaste afsluiting aan straatzijde.


Villa Doudou

Zeedijk 55 (De Panne)
Cottage gebouwd in 1901 door Albert en Alexis Dumont, gekarakteriseerd door verhoogde begane grond bereikbaar via trap, erkervormig middenrisaliet met bekronend balkon onder wolfsdak met windborden, gestut door middel van houten pilastertje.


Villa Le Chalutier

Bortierlaan 25 (De Panne)
De zomerresidentie met kunstenaarsatelier Le Chalutier behoorde oorspronkelijk toe aan de kunstenaar Louis Van den Eynde en zijn echtgenote mevrouw Jeanne Catherine Deweerdt.


Villa Martha

Koning Albertplein 12 (De Panne)
Alleenstaande, grotere cottage. Polygonaal hoektorentje links met spitsbekroning; afwisselend dakenspel.


Villa Primrose

Halmenstraat 2 (De Panne)
Verheven cottage aan kruispunt met Bortierlaan, gebouwd door Albert en Alexis Dumont in de periode 1904-1910.


Villa Rochester

Kykhillweg 7 (De Panne)
Diephuis van één travee en twee bouwlagen onder zadeldak met overkragende dakrand; vermoedelijk uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Villa Sarah

Duinkerkelaan 31 (De Panne)
Baksteenbouw op arduinen plint; gevelritmering tengevolge licht verheven hoekpilasters, middenrisaliet, ontlastingsbogen en lekdrempels; rechthoekige muuropeningen; gietijzeren balkonleuningen; voornamelijk bevallig omwille van kleurrijke zeetaferelen op majolicategels in boogvelden.


Villa's Les Eglantines, Les Argousiers en Linette

Koning Albertplein 1-2, 3 (De Panne)
Cottages met pseudo-vakwerk als reminiscentie aan Normandische bouwtrant. Villa Linette in 1900 gebouwd door Albert en Alexis Dumont.


Woningen J'y suis en Bela Bartok

Kykhillweg 26-28 (De Panne)
Breedhuis (tweegezinswoning) onder mank zadeldak, in "cottagestijl" uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Woningen Kaatje en Poupette

Zeedijk 45-47 (De Panne)
Breedhuis gekarakteriseerd door afgerond, erkervormig middenrisaliet uitlopend op klokgevel. Met schijnvoegen gecementeerde baksteenbouw. Rechts, aansluitende architectuur van nummer 45, zogenaamd "Poupette", echter met cottage-karakter zie houten erkertravee.


Woningen Le Paradou en Vella

Visserslaan 22-24 (De Panne)
Symmetrisch opgetrokken modernistische tweegezinswoning naar ontwerp van architect L. Legein.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.