Beschermd monument

Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 06-06-2018 tot heden

ID
113469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113469

Besluiten

Gedenksteen Eerste Wereldoorlog
voorlopige opheffingsbesluiten: 06-06-2018  ID: 14628

Gedenksteen Eerste Wereldoorlog
opheffingsbesluiten: 11-09-2018  ID: 14693

Beschrijving

Deze bescherming betreft een gedenksteen ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. De gedenksteen bevond zich oorspronkelijk op een andere locatie binnen hetzelfde perceel.De oorspronkelijk bescherming werd bij ministerieel besluit van 6 juni 2018 voorlopig en bij ministerieel besluit van 11 september 2019 definitief opgeheven in functie van de verplaatsing ervan.Waarden

De gedenksteen ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De gedenksteen werd in 1919 ontworpen door de gemeentelijke bouwmeester Jan Van Weert en kreeg een plaats op de pui van het vroegere gemeentehuis dat in 1944 vernield werd tijdens de bevrijdingsgevechten rond het Albertkanaal.

artistieke waarde

De plastische uitwerking van de omlijsting van de naamplaat verleent dit gedenkteken een meerwaarde ten opzichte van andere sobere gedenkstenen waarop alleen naamlijsten voorkomen.

sociaal-culturele waarde

De gedenksteen is een materialisatie van de behoefte om een collectief trauma te blijven herinneren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

Van Heybeeckstraat zonder nummer (Antwerpen)
Op bakstenen sokkel geplaatste gebeeldhouwde hardstenen gedenksteen met onderaan leeuwenfiguur, overgebracht van het oude, in 1944 verwoeste gemeentehuis van Merksem.