Beschermd cultuurhistorisch landschap

Opgaande beukendreef bij domein De Bergskens

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
11349
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11349

Besluiten

Beukendreef
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1959  ID: 423

Beschrijving

De beukendreef, die de verbinding vormt tussen de Weidestraat en de Daverlostraat te Assebroek, is beschermd als landschap. Deze dreef vormt de toegang tot het domein De Bergskens.Waarden

De beukendreef is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande beukendreef bij domein De Bergskens

Daverlostraat zonder nummer (Brugge)
De beukendreef is de toegangsdreef naar het domein De Bergskens. De zogenaamde Olmendreef dateert uit het midden van de 19de eeuw. De dreef werd in 1991 heraangeplant met beuken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskes

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge), Oostkamp (Oostkamp)
Dit gebied omvat het voormalige uitgestrekte en thans door talrijke bomenrijen doorsneden Beverhoutsveld met aansluitende graslanddepressie van de Assebroekse Meersen. Het gebied De Bergskes ligt meer verheven op een uitloper van de dekzandrug Maldegem-Stekene. De overgang tussen de dekzandrug en de achterliggende depressie gebeurt bruusk en is goed zichtbaar op het terrein. Ook landschappelijk komt hij goed tot uiting door het contrast tussen het eerder gesloten landschap op de dekzandrug (bebossing) en het half open meersengebied met veel perceelsrandbegroeiing en dominant graslandgebruik. Ver-Assebroek bestond vermoedelijk uit een ringwalsite uit de 11de-12de eeuw, nu staat op de site van het neerhof de kerk en het leenhof.


Domein De Bergskens

Weidestraat 273-275 (Brugge)
De Bergskens maakt deel uit van een 420 hectare groot natuurgebied. Het natuurgebied bestaat voorts uit de Gemene Weiden, en Assebroekse Meersen (zie Michel Van Hammestraat) + aanpalende stukken op de gemeenten Oostkamp en Beernem-Oedelem.