Beschermd monument

Café Luminor

Beschermd monument van 12-03-2019 tot heden

ID
113491
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113491

Besluiten

Café Luminor
definitieve beschermingsbesluiten: 12-03-2019  ID: 14782

Beschrijving

Deze bescherming betreft café Luminor, met inbegrip van cultuurgoederen.Waarden

Café Luminor, met inbegrip van cultuurgoederen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een representatief, goed bewaard en herkenbaar voorbeeld van een café dat reeds ongeveer 100 jaar op deze plek is gesitueerd en dat ingericht werd in een woonhuis uit de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern. Sinds 1919 functioneert het gebouw als een café met een uitgesproken vitrine aan de Grote Markt die tijdens het interbellum in art-decostijl werd herbouwd en waarvan de totaal inrichting wellicht ook toen werd ingericht.

architecturale waarde

Het café Luminor is een representatief, goed bewaard en herkenbaar voorbeeld van een burgerlijk café uit het interbellum ondergebracht in een pand met 19de-eeuwse uitzicht, op een belangrijke publieke plek, de Grote Markt van Vilvoorde. Het exterieur en interieur voldoen aan de voorwaarden die in 1933 door Barrez in het tijdschrift Bâtir werden beschreven en afgebeeld werden in andere contemporaine publicaties.
Het café wordt gemarkeerd door een uitzonderlijk goed bewaard gebleven en rijk vormgegeven geschilderde houten cafépui in art-decostijl met ruime glaspartijen en met glas-in-lood in de bovenlichten. De pui wordt geflankeerd door twee gelijkvormige deuren.
Het interieur van het café Luminor vermoedelijk in 1931 aangebracht, bleef zeer goed bewaard waardoor er een belangrijke ensemblewaarde ontstaat bestaande uit het stucplafond, de lambrisering met banken, de spiegels, het binnenschrijnwerk, de toog die verbonden is met de glazenkast, de kurkentrekker op de glazenkast, de koperen voet en armsteun aan de toog, de deuren naar de telefooncel en de gang. Het interieur sluit perfect aan bij de fineerhouten caféinterieurs zoals die toen in de contemporaine literatuur werden gepubliceerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Café Luminor

Grote Markt 25 (Vilvoorde)
Breedhuis met bewaard café-interieur, eenvoudige lijstgevel met negentiende-eeuws uitzicht, gemarkeerd door een fraaie pui in art-decostijl uit het interbellum.