Beschermd cultuurhistorisch landschap

Wallen- en grachtencomplex

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
11353
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11353

Besluiten

Wallen- en grachtencomplex
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1976  ID: 1036

Beschrijving

Het wallen-en grachtencomplex, gelegen ten zuiden van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte- Ontvangenis te Assebroek, is beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 13 september 1976.

Dit gebied werd ook opgenomen in de bescherming van het meersengebied te Assebroek, Oedelem en Oostkamp als landschap bij ministerieel besluit van 19 november 2001. De circulaire structuur van Ver-Assebroek werd beschermd als archeologische zone bij ministerieel besluit van 19 maart 2012.Waarden

Een aantal percelen ten zuiden van de Onze-Lieve-Vrouwkerk (wallen-/grachtencomplex) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Circulaire structuur Ver-Assebroek

Kerkdreef (Brugge)
De archeologische zone omvat de circulaire structuur van Ver-Assebroek.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskes

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge), Oostkamp (Oostkamp)
Dit gebied omvat het voormalige uitgestrekte en thans door talrijke bomenrijen doorsneden Beverhoutsveld met aansluitende graslanddepressie van de Assebroekse Meersen. Het gebied De Bergskes ligt meer verheven op een uitloper van de dekzandrug Maldegem-Stekene. De overgang tussen de dekzandrug en de achterliggende depressie gebeurt bruusk en is goed zichtbaar op het terrein. Ook landschappelijk komt hij goed tot uiting door het contrast tussen het eerder gesloten landschap op de dekzandrug (bebossing) en het half open meersengebied met veel perceelsrandbegroeiing en dominant graslandgebruik. Ver-Assebroek bestond vermoedelijk uit een ringwalsite uit de 11de-12de eeuw, nu staat op de site van het neerhof de kerk en het leenhof.