Beschermde archeologische site

Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
113538
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113538

Besluiten

Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge
definitieve beschermingsbesluiten: 13-05-2019  ID: 14823

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge.Waarden

Het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

Tussen 24 mei 1915 (het einde van de Tweede Slag bij Ieper) en 31 juli 1917 (het begin van de Derde Slag bij Ieper) is Bellewaarde Ridge systematisch uitgebouwd tot een oorlogszone, die door de Duitsers verbeten verdedigd en door de geallieerden voortdurend aangevallen werd. In het bodemarchief, dat hierdoor ontstaan is, rust veel informatie over de aanleg, de evolutie en de uitbouw van de stellingen en de organisatie van aanval en verweer.

Waar het terrein het toeliet, was ondermijning een belangrijk wapen in de oorlogsvoering. Diverse kraters, de littekens van deze ondermijningsoperaties zijn in Bellewaarde prominent aanwezig. Ze moeten gezien worden in combinatie met de frontlinies en het tussenliggend no man’s land. De meerwaarde zit ook in de bewaring van een dergelijke concentratie van kraters in combinatie met aan weerszijden goed bewaarde ondergrondse sporen van de stellingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Zillebeke (Ieper)
De hoogte van Bellewaerde (Bellewaarde Ridge) is een westelijke uitloper van de Midden-West-Vlaamse heuvelrug, die van Wijtschate over Zillebeke in Esen verdwijnt in de kustvlakte. Eenmaal de bewegingsoorlog tot stilstand kwam en de troepen zich ingroeven, speelden dergelijke, strategisch goed gelegen locaties tijdens de Eerste Wereldoorlog een kapitale rol.

Is de omvattende bescherming van

Gedenkkruis R.E. Grave, Railway Wood

Oude Kortrijkstraat zonder nummer (Ieper)
Een 'Cross of Sacrifice' markeert de plaats waar één officier en elf manschappen van de '177th Tunnelling Company (Royal Engineers)' omkwamen tijdens de ondergrondse oorlog tussen november 1915 en augustus 1917.


Gedenksteen Liverpool Scottish

Oude Kortrijkstraat zonder nummer (Ieper)
Gedenkteken opgericht op de 'Bellewaarde Ridge' ter herinnering aan de 'Liverpool Scottish' die hier tijdens een aanval op 16 juni 1915 zware verliezen leden.

Andere relaties

Heeft als voorganger


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.