Beschermd monument

Kwartjesboom

Beschermd monument van 22-05-2019 tot heden

ID
113564
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113564

Besluiten

Kwartjesboom
definitieve beschermingsbesluiten: 22-05-2019  ID: 14848

Beschrijving

Deze bescherming betreft de opgaande linde Kwartjesboom, evenals een straal van twintig meter er omheen.Waarden

De opgaande linde Kwartjesboom, evenals een straal van twintig meter er omheen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

De Kwartjesboom van Val-Meer is een zeldzaam voorbeeld van een spijkerboom, een boom waarin nog in de 20ste eeuw spijkers of nagels, soms met een bijhorende melding, werden gedreven met de bedoeling een boodschap over te brengen en hiervoor een oplossing af te smeken. De boom bevat hoogstwaarschijnlijk nog een aantal volledig ingegroeide kwartjes en spijkers uit deze periode.

historische waarde

De Kwartjesboom van Val-Meer is als kruispuntboom de laatste getuige van het kruispunt van 5 wegen en voetwegen in de velden ten noordoosten van Meer. Het is ook een kapelboom, waar al sinds jaar en dag een kruis aan bevestigd was.

esthetische waarde

De Kwartjesboom van Val-Meer heeft door zijn imposante kruinomvang en plantlocatie een bijzondere esthetische waarde. Zijn tegenwoordige groeivorm is representatief voor een solitaire, vrij uitgegroeide linde.

ruimtelijk-structurerende waarde

De Kwartjesboom van Val-Meer is beeldbepalend in het open landschap ten noorden van Val-Meer. Door zijn specifieke plantlocatie vormt hij een baken in de omgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kwartjesboom

Mgr. Kerkhofslaan (Riemst)
De opgaande linde zogenaamd ‘Kwartjesboom’ van Val-Meer (Riemst) is een opgaande winterlinde langs een holle weg ten oosten van Meer. Een gekend toponiem in de onmiddellijke omgeving is ‘Op het Peutje’. De boom met opgespijkerd kruis staat in een weide langs de zuidrand van de weg, bij een kruispunt van veldwegen dat opgeheven werd bij de ruilverkaveling Riemst, afgewerkt in 1965.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Kwartjesboom

Mgr. Kerkhofslaan (Riemst)