Beschermde archeologische site

Romeinse vicus op plateau De Kommel

Beschermde archeologische site van 12-06-2019 tot heden

ID
113571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113571

Besluiten

Romeinse vicus op plateau De Kommel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2019  ID: 14857

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Romeinse vicus op plateau De Kommel.Waarden

De Romeinse vicus op plateau De Kommel is beschermd als archeologische omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

Op het plateau ‘De Kommel’ werden de resten van een aanzienlijke Romeinse nederzetting, aan beide zijden van een Romeinse weg, in kaart gebracht. De informatiewaarde en het wetenschappelijk potentieel van de site in Dilsen-Stokkem met zijn nog grotendeels agrarische, onbebouwde karakter is hoog. Het bodemarchief van de site biedt, in tegenstelling tot andere gekende vertegenwoordigers van dit Romeinse nederzettingstype, nog wel de kans op zowel een grote contextuele gaafheid als een hoge toegankelijkheid voor verder archeologisch onderzoek. Ook de aanwezigheid van Merovingische begraving, met goed bewaarde skeletresten, is een zeldzaam gegeven voor Vlaanderen.

De bescherming als archeologische site beoogt in de eerste plaats een behoud van het archeologisch erfgoed op de plaats waar het zich in de bodem bevindt (een behoud in situ). Wanneer dit in situ behoud niet (meer) mogelijk is moet er steeds voor gezorgd worden dat, via archeologisch onderzoek enerzijds én een volledige integrale uitwerking en publicatie anderzijds, dit archeologisch bodemarchief wordt veiliggesteld (zogenaamd behoud ex situ).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Romeinse vicus op plateau De Kommel

Haagdoorn (Dilsen-Stokkem)
De vicus bevindt zich op ca. 850 meter ten zuidoosten van het centrum van Oud-Dilsen. In het westen wordt het gebied begrensd door de bebouwing ten oosten van de Rijksweg N78. Een landweg vormt de grens ten noordwesten, de Stokkemerbaan vormt de oostelijke grens en ten zuiden wordt het gebied begrensd door de Vrietselbeek. De weg Haagdoorn doorkruist het gebied van het noordoosten naar het zuidwesten en heeft een afsplitsing richting het zuidwesten. Op 18 april 2012 werd in opdracht van de Vlaamse overheid door het archeologisch projectbureau ARON bvba, een waarderend en evaluerend archeologisch onderzoek uitgevoerd op deze site.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Romeinse vicus op plateau De Kommel

Haagdoorn (Dilsen-Stokkem)