Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Beukendreef Solhofdreef

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-08-2019 tot heden

ID
113578
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113578

Besluiten

Beukendreef Solhofdreef
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-2019  ID: 14865

Beschrijving

Deze bescherming betreft de beukendreef Solhofdreef.Waarden

De Solhofdreef is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Solhofdreef vormt een deel van een ruimere drevenstructuur, gerelateerd aan het beschermd dorpsgezicht ‘Kasteel Solhof: neorenaissance bijgebouwen, omgevende gronden en dreven’ (ministerieel besluit van 11 april 1984).

ruimtelijk-structurerende waarde

Het kaarsrechte tracé van de Solhofdreef met de hoge beukenbomen vormt de ruimtelijke afbakening van het park Solhof.

esthetische waarde

De Solhofdreef heeft door zijn omvang een beeldbepalend karakter in de omgeving van het domein Solhof, met name in de woonwijken rondom het domein.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving

Aartselaar (Aartselaar), Kontich (Kontich)
Het landschap wordt gevormd door drie kasteeldomeinen, omgeven door een relatief gaaf bewaarde landelijke omgeving. De open ruimte binnen de perimeter van de ankerplaats is hoofdzakelijk in landbouwgebruik. Het Groningenhof/Kontichshof is een waterkasteel gelegen in de Mandoerse beek, omgeven door een omhaagd landschapspark. De Lillaarschans/Lillaarhoeve is een neoclassicistich kasteeltje, eveneens met ovale omgrachting en beboomd park. Het kasteel Solhof werd voor het eerst vermeld in de 15de eeuw. De huidige site werd aangepast eind 20ste eeuw, doch de basisstructuur bleef bewaard. Naast deze drie kastelen liggen binnen de ankerplaats verschillende hoeven en omringende landbouwgronden. Het kan gekarakteriseerd worden als een coulissenlandschap en in het zuiden de Pannenbossen met rabatten.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Beukendreef Solhofdreef

Solhofdreef (Aartselaar)