Beschermd monument

Tuinpaviljoen met ijskelder

Beschermd monument van 24-10-2019 tot heden

ID
113585
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113585

Besluiten

Tuinpaviljoen met ijskelder
opheffingsbesluiten: 24-10-2019  ID: 14872

Beschrijving

Deze bescherming betreft een 19de-eeuws tuinpaviljoen met ijskelder. Het tuinpaviljoen met ijskelder bevond zich oorspronkelijk op een andere locatie. De oorspronkelijk bescherming werd bij ministerieel besluit van 25 september 2018 voorlopig en bij ministerieel besluit van 24 oktober 2019 definitief opgeheven in functie van de verplaatsing ervan.Waarden

Het 19de-eeuwse tuinpaviljoen met ijskelder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

19de-eeuws paviljoen met ijskelder als getuige van een functioneel bouwwerk uit het verleden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neogotisch tuinpaviljoen

Kloosterhof 1 (Puurs-Sint-Amands)
Het vervallen paviljoen met ijskelder dateert uit eind 19de-begin 20ste eeuw, het werd verwerkt in de nieuwe sporthal De Kollebloem.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Tuinpaviljoen met ijskelder

Begijnhofstraat zonder nummer, Kloosterhof 1 (Puurs-Sint-Amands)