Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 11360   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11360

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Leisele, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein.


Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Martinus

Leisele (Alveringem)
Reeds van vóór 1600 was er een orgel in de kerk van Leisele. In 1633 zou een nieuw orgel gekocht zijn.