Beschermd monument

Grafteken Pincket

Beschermd monument van 16-12-2019 tot heden

ID
113604
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113604

Besluiten

Grafteken Pincket
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-2019  ID: 14885

Beschrijving

Deze bescherming betreft het grafteken voor de familie Pincket.Waarden

Het grafteken Pincket is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

artistieke waarde

Het grafteken Pincket is het voorlopig enige bekende grafteken naar ontwerp van de Belgische naoorlogse kunstenaar Felix Roulin in Vlaanderen. Het grafteken werd besteld door de kunstminnende familie Pincket en gerealiseerd in 1978. Het grafteken stelt de wederopstanding uit de dood voor. Het is representatief naar stijl en materiaalgebruik voor het oeuvre van de kunstenaar, waarbij de tegenstelling 'opsluiting' versus 'vrijheid en bevrijding' steeds centraal staat. Het gaat om bronzen menselijke lichamen, of delen ervan, die opgesloten zitten in een architecturaal omhulsel uit cortenstaal waaruit ze zich trachten te bevrijden. Felix Roulin legt hier de associatie met de opstanding uit de dood. Het grafteken Pincket met de grafsculptuur is een uniek en kwalitatief uitgevoerd kunstwerk dat gerealiseerd werd in een periode waarvan algemeen wordt aangenomen dat de grafsculptuur in verval is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafteken Pincket

Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)
Hedendaags grafteken uit 1978 ontworpen door Felix Roulin (°1931, Dinant) voor de familie Pincket.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Grafteken Pincket

Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)