Beschermd monument

Graf en grafteken Jan Poot

Beschermd monument van 16-12-2019 tot heden

ID
113605
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113605

Besluiten

Graf en grafteken Jan Poot
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-2019  ID: 14886

Beschrijving

Deze bescherming betreft het graf en grafteken voor Jan Poot (grafperceel: plein 14, graf 124).Waarden

Het graf en het grafteken voor Jan Poot zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Uitzonderlijk vormgegeven en gepersonaliseerd grafteken met verwijzingen naar het theater, opgetrokken voor Jan Poot die meer dan 20 jaar directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel was. Jan Poot was een vernieuwer van het Nederlandstalig theater in Brussel tijdens het interbellum.

artistieke waarde

Het grafteken uit 1942 is een laat voorbeeld van een integraal door Mathieu Desmaré ontworpen grafteken bestaande uit een zerk en een opvallend driedimensionaal expressionistisch beeld voorstellende een pleurante met een theatermasker in de hand. Het beeld is een laat doch representatief voorbeeld van het oeuvre van de beeldhouwer. Het beeld in relatie tot de grafsteen en de persoon van Jan Poot geven aan dit geheel een bijzondere
ensemblewaarde. Het grafteken met de grafsculptuur is een uniek en kwalitatief uitgevoerd kunstwerk dat gerealiseerd werd in een periode waarvan algemeen wordt aangenomen dat de grafsculptuur in verval is.

volkskundige waarde

Uitzonderlijk en laat voorbeeld van een grafteken dat geschonken werd door het 'Herdenkingscomité Jan Poot' en dat daarmee in de traditie staat die ontstond in de 19de eeuw: het schenken van graftekens voor maatschappelijk gewaardeerde burgers met onder andere artistieke, sociale of historische verdienste.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafteken Poot

Mechelsesteenweg zonder nummer (Vilvoorde)
Grafteken uit 1942 voor de theaterdirecteur Jan Poot naar ontwerp van de beeldhouwer Mathieu Desmaré.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Graf en grafteken Jan Poot

Mechelsesteenweg zonder nummer (Vilvoorde)