Beschermd monument

Windmolen Scheldewindekemolen

Beschermd monument van 08-05-1978 tot heden
ID: 11361   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11361

Besluiten

Houten windmolen Vissersmolen of Scheldewindekemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1978  ID: 1192

Beschrijving

De houten windmolen genaamd Scheldewindekemolen of Vissersmolen is beschermd als monument.


Waarden

De houten windmolen genaamd Vissersmolen of Scheldewindekemolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Scheldewindekemolen

Hettingen zonder nummer (Oosterzele)
Zogenaamd "Windekemolen" open staakmolen met teerlingen op kleine molendam, ingeplant op het einde van de straat bij de grens met Scheldewindeke. In 1984 ontmanteld voor een grondige restauratie en nadien teruggeplaatst.