Beschermd monument

Kasteel Scheldeburcht

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 11363   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11363

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

Oorspronkelijk waren twee vleugels van het kasteel Scheldeburcht te Avelgem, beschermd als monument. De noordwestelijke vleugel werd echter gesloopt in 1957 voor de uitbreiding van het Sint-Jan Berchmanscollege.Waarden

De twee vleugels van het voormalig kasteel, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Scheldeburcht

Kasteelstraat 5 (Avelgem)
Kasteel "Scheldeburcht". Twee vleugels beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939. Beschermde noordwestelijke vleugel gesloopt in 1957 voor de uitbreiding van het Sint-Jan Berchmanscollege.