Beschermd monument

Kasteeldomein Groene Poort: landhuis

Beschermd monument van 02-02-1981 tot heden

ID: 11364   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11364

Besluiten

Kasteel De Groene Poort, neerhof, boomgaard en kasteelpark
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 02-02-1981  ID: 1593

Beschrijving

Het kasteel Groene Poort, gelegen langs de Dudzeelse Steenweg te Koolkerke, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werden het neerhof en de omgeving respectievelijk beschermd als monument en dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde van het kasteel Groene Poort als volgt werd gemotiveerd: "als buitenhuis of maison de plaisance, dat in de 17de-18de eeuw vorm heeft gekregen". Recent onderzoek heeft aangetoond dat het kasteel teruggaat tot de late middeleeuwen met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DWDW000394, Kasteeldomein Groene Poort, advies KCML (1981).


Waarden

Het kasteel De Groene Poort is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 460, 464, 460A (Brugge)
Het kasteeldomein Groene Poort bestaat uit een vrijstaand landhuis met park, tuin, en nutsgebouwen. Rondom het kasteeldomein liggen weilanden, oorspronkelijk deel uitmakend van de site. Het neerhof omvat een hoeve met losse bestanddelen met een 19de-eeuws bakhuis en een 17de-eeuwse duiventoren.