Kasteeldomein Groene Poort: delen van het neerhof

Beschermd monument van 02-02-1981 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Dudzeelse Steenweg
Locatie Dudzeelse Steenweg 464 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/1702.1
  • OW000294

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neerhof van het kasteel Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 464, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen verzameld rondom een grotendeels verhard erf. Nu toegankelijk via een bekiezelde oprit, eertijds via de hoofdingang en toegangspoort van het kasteel waarbij het neerhof aan de westzijde afgesloten werd door het kasteel en bijhorende omwalling.

Beschrijving

Het neerhof van het kasteel Groene Poort, gelegen langs de Dudzeelse Steenweg te Koolkerke, is beschermd als monument. De bescherming omvat het 17de-eeuws woonhuis, het bakhuis, de 17de-eeuwse duiventoren en de gemetselde bedstede in een stal in de vleugel ten oosten van het woonhuis. In hetzelfde besluit werden het kasteel en de omgeving respectievelijk beschermd als monument en dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en volkskundige waarde van het neerhof kasteel Groene Poort als volgt werd gemotiveerd: het 17de-eeuws woonhuis als typisch West-Vlaamse hoeve met hoogkamer; het bakhuis als onderdeel van de oude hoeve-infrastructuur; de 17de-eeuwse duiventoren heeft monumentwaarde als zeldzame combinatie van varkenshokken, hoenderhok en duiventoren met 288 nesten.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DWDW000394, Kasteeldomein Groene Poort, advies KCML (1981).

Waarden

Het neerhof van het kasteel De Groene Poort en meer bepaald het 17de-eeuws woonhuis, het bakhuis, de 17de-eeuwse duiventoren en de gemetselde bedstede in een stal in de vleugel ten oosten van het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.