Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Maalderij Van Dooren met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-06-1983 tot heden

ID
1137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1137

Besluiten

Watermolen maalderij Van Doren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1983  ID: 1925

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de maalderij Van Dooren met omgeving, een oude molensite die rond de eeuwwisseling van 1900 werd omgevormd tot een industriële maalderij. Enkele gebouwen en toebehoren van het maalbedrijf zijn eveneens als monument beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de omgeving van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: "als watermolensite in zijn historische, visuele en functionele relatie tot de watermolen Van Dooren."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000703, Watermolen met turbine, genaamd maalderij Van Dooren en de omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De watermolen 'Maalderij van Doren' is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Maalderij Van Dooren

Molenstraat 2 (Rotselaar)
Grote watermolen, te dateren tussen de 17de eeuw en circa 1900, met woonhuis, molengebouw, turbinehuis, silogebouw, paardenstal, schuur en bakhuis.