Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
113713
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113713

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

Dorpswoning van vier traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak, daterend uit einde 18de eeuw.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Plaats 46 (Bever)
Dorpswoning van vier traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak, daterend uit einde 18de eeuw.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Dorpswoning

Plaats 46 (Bever)